lördag 29 november 2008

...och så faller allting samman...

"Vi korsar de broar vi byggt upp, och bränner dom bittert bakom oss. Utan en tanke på att blicka tillbaka förutom då vi minns doften av rök, och förmodar att våra ögon tårades."

- Thomas Stopping.

De bittraste tillfällena i livet är inte då vi inser att livet har kommit ifatt oss, utan att vi har kommit ifatt livet, och då inser att den tillvaron som byggt upp en till den man är, är samma tillvaro som kommer att bryta ner en om man inte väljer att lämna en del av den bakom sig. Vi kan inte kämpa i all evighet, vi är alla dömda att förlora någongång.

Inga kommentarer: